Tech Jobs for Talents without Borders
English-1st. Relocation-friendly. Curated daily by Imagine.
4,580 Jobs at 189 Companies

IT Project Manager

Allianz

Allianz

IT, Operations
Warsaw, Poland
Posted on Thursday, July 4, 2024

Twój zakres obowiązków:

1. Zarządzanie Projektami:

• Planowanie i koordynowanie projektów infrastrukturalnych IT

• Tworzenie harmonogramów projektów i zarządzanie zasobami

• Monitorowanie postępów prac i raportowanie do wyższej kadry zarządzającej

2. Komunikacja i Współpraca:

• Współpraca z zespołami IT, zewnętrznymi dostawcami i interesariuszami biznesowymi

• Zapewnienie efektywnej komunikacji w ramach zespołu projektowego i z innymi działami

3. Zarządzanie Budżetem:

• Odpowiedzialność za budżet projektów i kontrolę kosztów

4. Zarządzanie Ryzykiem:

• Identyfikacja potencjalnych zagrożeń i opracowywanie planów awaryjnych

• Regularne przeglądy ryzyka i wprowadzanie odpowiednich działań korygujących

5. Dokumentacja i Raportowanie:

• Opracowywanie i utrzymywanie dokumentacji projektowej

• Przygotowywanie raportów z postępów prac dla interesariuszy

Nasze wymagania:

  • Minimum 4 lata doświadczenia w zarządzaniu projektami IT z uwzględnieniem projektów w zakresie infrastruktury
  • Znajomość metodologii zarządzania projektami (np. PMI, PRINCE2, Agile)
  • Znajomość technologii infrastrukturalnych (np. sieci, serwery, systemy operacyjne)
  • Umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów
  • Umiejętność zarządzania zasobami i budżetem projekt
  • Umiejętności komunikacyjne i interpersonalne
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie wystarczającym do sprawnego posługiwania się dokumentacją oraz komunikacją z zespołem

51346 | Project Management | Professional | n.a. | Allianz Poland | Full-Time | Permanent

Grupa Allianz jest jedną z najbardziej zaufanych firm ubezpieczeniowych i zarządzających aktywami na świecie. Dbałość o naszych pracowników, ich ambicje, marzenia i wyzwania czyni nas wyjątkowym pracodawcą. Razem możemy zbudować środowisko, w którym każdy czuje się ważny i ma odwagę, aby odkrywać, rozwijać się i kształtować lepszą przyszłość dla naszych klientów i otaczającego nas świata.


W Allianz wierzymy w różnorodność naszych pracowników i jesteśmy dumni z bycia pracodawcą stosującym zasadę równych szans. Zachęcamy Cię do podjęcia pracy z pełnym zaangażowaniem – niezależnie od tego, kim jesteś, jak wyglądasz, skąd pochodzisz, w co wierzysz i kogo kochasz. Zapraszamy do aplikacji wszystkich kandydatów, niezależnie od pochodzenia etnicznego, wieku, płci, narodowości, niepełnosprawności czy orientacji seksualnej.


Dobrze mieć Was na pokładzie!
Let’s care for tomorrow.